Český občan, žijící v ČESKÉ REPUBLICE ví, že tu žije, že je Český občan. Naše země je plná zajímavostí, historie, krásných míst, důležitých informací. Možná, že každý z nás ví něco o ČESKÉ REPUBLICE, ale víte víc, než kdy vznikla? Nebo Vám k životu postačí to, že jste Českým občanem a více nepotřebujete vědět?

Co si takhle oprášit naši zemi? Třeba objevíte informace, které jste zapomněli nebo je ani neznáte.

PRAŽSKÝ HRAD v hlavním městě PRAHA

DŮLEŽITÉ INFORMACE A FAKTA O ČESKÉ REPUBLICE

Česká republika je stát, ležící ve střední Evropě, která sousedí na západě s Německem, na severu s Polskem, na východě se Slovenskem a na jihu s Rakouskem. Je řazena do moderní demokratické země, která je bohatá na historické kulturní dědictví.

 

Samostatným státem, Česká republika vznikla 1. ledna 1993

Rozloha České republiky je 78,867 km2

Počet obyvatelstva k 30. červnu 2021 je 10 702 942 obyvatel

Území České republiky je tvořeno ze třech historických zemí: ČECH, MORAVA A SLEZSKO

Hlavním městem České republiky je Praha

Úřední jazyk je čeština

Státní zřízení je demokratická parlamentní republika

Náboženství bez vyznání 59%, římsko – katolické 27%

Měna 1 KORUNA ČESKÁ

Hymna České republiky KDE DOMOV MŮJ

Motto České republiky PRAVDA VÍTĚZÍ

Nejvyšší bod SNĚŽKA 1603 m n. m.

 

Česko je členem:

° EVROPSKÉ UNIE

° SEVEROATLANTICKÉ ALIANCE

° ORGANIZACE SPOJENÝCH NÁRODŮ

° ORGANIZACE PRO HOSPODÁŘSKOU SPOLUPRÁCI A ROZVOJ

° SVĚTOVÉ OBCHODNÍ ORGANIZACE

° MEZINÁRODNÍHO MĚNOVÉHO FONDU

° RADY EVROPY

° SVĚTOVÉ BANKY

° ORGANIZACE PRO BEZPEČNOST A SPOLUPRÁCI V EVROPĚ

° EVROPSKÉ CELNÍ UNIE

° EVROPSKÉHO HOSPODÁŘSKÉHO PROSTORU

° VISEGRÁDSKÉ SKUPINY

° SOUČÁSTÍ SCHENGENSKÉHO PROSTORU

 

ZAJÍMAVÁ FAKTA O ČESKÉ REPUBLICE V KULTUŘE

° Vzhledem k nízké míře mezinárodních a vnitrostátních konfliktů, která je spojená s nízkou kriminalitou se Česká republika řadí mezi 10 NEJBEZPEČNĚJŠÍCH ZEMÍ v celém SVĚTĚ.

° Česká republika je známa UMĚLECKY ZDOBENÝM SKLEM A KŘIŠŤÁLEM, po celém světě.

° Mezi celosvětově známé Čechy patří ALFONS MUCHA(vizuální umělec), GREGOR MENDEL(zakladatel genetiky), MARTINA NAVRÁTILOVÁ S IVANEM LENDLEM(tenis), FRANZ KAFKA(literatura)

° PRVNÍ PLASTICKÁ CHIRURGIE byla založena roku 1927 FRANTIŠKEM BURIANEM a ARNOLDEM JIRÁSKEM.

° Česká republika se proslavila vynálezy. Mimo jiné kostky cukru, hromosvod, hlubotisk, kompas, plastická výbušnina Semtex, měkké kontaktní čočky a oblouková lampa.

 

ZAJÍMAVÁ FAKTA V OBLASTI CESTOVNÍHO RUCHU

° V seznamu světového dědictví UNESCO, je zaspáno 14 PAMÁTEK České republiky.

° Naše hlavní město PRAHA byla známa jako město 100 VĚŽÍ. K dnešnímu dni, jich je ve SKUTEČNOSTI VÍCE NEŽ 500.

° NEJVĚTŠÍM HRADEM EVROPY je PRAŽSKÝ HRAD, který má 700 POKOJŮ.

° STAROMĚSTSKÝ ORLOJ V PRAZE je TŘETÍM NEJSTARŠÍM a FUNGUJÍCÍM ORLOJEM NA SVĚTĚ.

° KARLOVA UNIVERZITA patří k nejstarším univerzitám s nepřetržitým provozem. Ve východní Evropě je přední univerzitou.

° Druhým nejoblíbenějším místem pro turisty, je po Praze ČESKÝ KRUMLOV.

STAROMĚSTSKÝ ORLOJ v hlavním městě PRAHA

DALŠÍ ZAJÍMAVOSTI O ČESKÉ REPUBLICE

° ČESKÁ REPUBLIKA patří mezi NEJBOHATŠÍ a NEJSTABILNĚJŠÍ z POSTKOMUNISTICKÝCH ZEMÍ, která se může pyšnit s NEJNIŽŠÍ MÍROU NEZAMĚSTNANOSTI v EVROPSKÉ UNII.

° I když se Česká republika může vychloubat, že má NEJVÍCE NEMOCNIČNÍCH LŮŽEK ze zemí EU, eviduje zde NEJVYŠŠÍ ÚMRTNOST na RAKOVINU v EU.

° Česká republika má 46 letišť, z toho 6 je mezinárodních.

 

Česká republika je státem, který můžete i do hloubky zkoumat od dítěte, ale zajímavostí je natolik, že se vždy dozvíte nějaké nové informace. Zda se budete zajímat o historii, dění a celkových zajímavostí o našem státu, je na Vás. Informace, jsou tak rozsáhlá, že budete potřebovat mnoho let, aby jste dohnali absenci, která Vám protekla mezi prsty.

Vědět základy České republiky, by měla být povinnost každého občana. Být v obraze, znamená být bystrý.