Voda v nádrži pro koupání se musí zbavovat nežádoucích látek a mikroorganismů pomocí desinfekčních prostředků (chlorové či bezchlorové chemie) a zároveň činností filtračního zařízení, kde se zachycují větší částečky mechanických nečistot. Oba způsoby očisty vody se vzájemně doplňují a velmi záleží na každé drobnosti. Podcenit nesmíte žádnou maličkost, stejně jako volbu filtračního média. Na čem hlavně záleží, je velikost jednotlivých zrnek a ostrost jejich hran.

lehátka u bazénu

Písková filtrace je nejčastější způsob očisty vody v bazénu

Do filtračního boxu nemůžete nasypat jakýkoli sypký materiál, co vás napadne. Výlet na veřejné dětské pískoviště nebo na stavbu obchodního domu, kde se na hromadě povalují jemná zrníčka říčních oblázků, není zkrátka dobrý nápad. Bazénová filtrace totiž využívá vlastností velmi specifické pískové hmoty.

okraj bazénu

Velikost zrn – na té velmi záleží a nevyplatí se zbytečně experimentovat. Zvolte optimální zrnitost v rozmezí od 0,6 do 1,2 mm. Na základě praktických zkušeností bylo totiž prokázáno, že větší zrnka nefiltrují dostatečně a mnoho nečistot propouští, a naopak velmi malá zrníčka přidusí čerpadlo, sníží průtok vody, což se časem může stát pro čerpadlo osudným.

Ostrost hran – říční písek, který byste odebrali ze stavby, i kdyby měl požadovanou velikost zrn, případně kdybyste použili písečný substrát pro akvarijní rostliny, by vám nebyl k ničemu vzhledem k hladkým zaobleným tvarům zrnek, které vznikají přirozenou erozivní činností v přírodě. Pro filtrační účely jsou naopak naprosto zásadní ostré hrany. Mezi nimi se nečistoty zachytí, ale je to právě eroze, která hrany stále, i když velmi nenápadně, obrušuje. Proto se také po nějaké době (obvykle po dvou koupacích sezonách) musí filtrační písek vyměnit za nový. Naštěstí je jeho cena natolik nízká, že to rodinný rozpočet vůbec neovlivní. Jistou možností je také nahradit písek zeolitem, který kromě mechanického čištění z vody odstraňuje i nežádoucí látky, např. čpavek z lidského potu.