Hypoteční úvěr asi není zapotřebí nějak zdlouhavě představovat, je produktem většiny našich bank a známe ho každý. Do karet tomu hraje i nejnovější studie, která uvádí, že každý druhý Čech má s některým z úvěrových produktů svou vlastní zkušenost. Jaká je dnes realita, je možné hypotéku získat stejně snadno, jako ještě před pár lety nebo se podmínky vlivem naší země zmítané v pandemii, změnily?

sloupeček peněz

Po novele zákona z roku 2018 se podmínky pro získání hypotéky zpřísnily a nebyla k tomu zapotřebí všude přítomná pandemie, ale insolvenční zákon, který se stal přístupnějším. Na to samozřejmě musela reagovat i Česká národní banka, která uvedla, že o hypotéku může zažádat je ten, který je schopen 30% zástavní hodnoty nemovitosti financovat z vlastních zdrojů. Následně přišla další novela z dubna 2020, která už skutečně reagovala na aktuální situaci v ČR.

Česká národní banka všem bankovním společnostem nařizuje žadatele dostatečně prověřit, ještě předtím než bude úvěr schválen. Pokud by tak neučinila, může to pro ní mít nedozírné následky. Žadatel by nemusel splácet úroky a dlužnou částku by splácel dle svých možností. Za zamítnutým úvěrem tak hledejte spíše složitou legislativu než neochotu bank. I když je v současnosti na trhu přebytek likvidity a banky doslova bojují o každého nového klienta, skutečnost je poněkud jiná. A tak společně s vyšším počtem žádostí, přibývají i ty zamítnuté.

uzavření dohody

A pak tu jsou nebankovní společnosti, které si vytváří tak trochu svůj vlastní svět pravidel, který je diametrálně odlišný od bankovního sektoru. Úvěr zde seženete snáze, možná si ale trochu připlatíte. Aby mohly nebankovní společnosti konkurovat bankám, krom spotřebitelských úvěrů nabízí i nebankovní hypotéky. I zde však je zapotřebí počítat s ručením nemovitostí, bez toho se žádná žádost o hypotéku neobejde.