Už odmalička nám asi každý z rodiny říkal, jak je vzdělání důležité. Není to ale až takovou pravdou. Bohužel, takový tlak na nás vyvíjí společnost. Jen zkuste přijít do společnosti a říct, že máte jen základní školu. Co vám řeknou? Asi nic, ale protočí panenky a pravděpodobně si budou myslet, že jste ten nejhloupější člověk na světě. Opravdu ale vzdělání určuje schopnosti člověka?

nakreslený počítač

Ne, neurčuje. Ano, je plno lidí, kteří mají vysokou školu, jsou chytří a mají dobrou práci. Ale poté jsou zde i lidé, kteří mají „jen“ základní školu a jsou úspěšní. Osobně takové případy znám. Znám člověka, který má základní školu a i přesto je lepší, než vysokoškolský student, který má sice vzdělání, diplom, ale není až tak chytrý, jako tento člověk. Jestli mi rozumíte, nechci tu nikoho odsuzovat, to určitě ne. Ale společnost by si opravdu měla velmi rychle uvědomit, že člověka je lepší posuzovat podle toho, kolik toho umí, než podle diplomu. Jen si vezměte, kolik lidí chce pracovat a i v inzerátech vidíme, že je potřeba vysokoškolské vzdělání.

kožené zboží

U některých profesí to samozřejmě chápu (jako například lékař nebo právník, na to je asi opravdu potřeba škola), ale na profese, jako asistentka v kanceláři nebo manažer musíte mít vysokoškolské vzdělání? Proč? Vždyť pokud máte praxi a dovednosti, nemusíte mít vždycky nutně diplom. Je to tak, akorát to většina lidí nechápe a posuzuje podle vzdělání. Ale to je prostě špatně. Důležitá je cílevědomost, chuť se učit. Ten člověk může mít třeba obrovský potenciál a co se stane, když ho odsoudí jen kvůli jeho vzdělání? Rozhodně to není vhodná cesta k úspěchu a společnost by se opravdu měla zamyslet nad tím, že vzdělání vždy neukazuje to, co člověk umí a mnohdy elektrikář, který má jen základní vzdělání si vydělá víc při své šikovnosti, než manažer. Tento článek sloužil pro zamyšlení, tak doufám, že si o tom každý udělá obrázek sám.