Dle statistik je známo, že pouze asi jedna třetina maturantů ví jednoznačně, jakou další školu chce studovat. Studenti v České republice jsou pověstní tím, že řeší výběr často až na poslední chvíli a nevěnují dostatečnou péči výběru oboru. Jsou způsoby, jak si vybrat vhodný obor. Předpokladem je dost času na výběr oboru a zhodnocení požadavků, které od studia očekáváme.
kansai univerzita japonsko
Kriteria, která od vybraného oboru očekáváme
výběr vhodného zaměření
Je třeba si ujasnit, které zaměření bude pro naší osobu to nejvhodnější. Je 8 základních zaměření: ekonomické, právní, lékařské, humanitní, technické, umělecké, přírodovědné a pedagogické. Student by si měl ujasnit, které zaměření je pro jeho osobu to nejvhodnější. Kriteriem bývá většinou úspěšnost v předmětech, které jsou v daném zaměření stěžejní. Je studijní sebevraždou, když si student vybere obor, kde bude zápasit s každým předmětem, protože je založen spíš humanitně než matematicky.

V tomto pomůže jednak vlastní intuice, porada s rodiči ale i profesionální poradenství pedagogických poraden, kde lze i  otestovat, na co máme buňky a na co ne.

výběr konkrétního směru
Pokud máme tento krok za sebou a víme, jaký směr budeme chtít studovat, je vhodné nahledat si např. na internetu, jaké fakulty by padaly v úvahu. Projdeme si předměty, které jsou pro daný obor povinné, zhodnotíme, zda nás náplň bude bavit, představíme si, v jakém oboru budeme chtít pracovat po úspěšném vystudování. Zvážíme, zda chceme studovat v místě bydliště nebo nám nebude vadit život na studentské koleji v jiném městě. Musíme zvážit i nákladnost takového studia. Vydržování studenta v jiném městě nemusí každí rodiče finančně zvládnout.

zjistit reálnou možnost přijetí
Máme – li vybraný obor, který nás v dalším studiu zajímá, je správné udělat si přehled ze statistik minulých školních let, které jsou na internetu běžně zveřejněny a sdělují nám, kolik studentů se hlásilo na obor a kolik jich mohlo být přijato ke studiu. To nám ukáže, jak je nadějné, že se na určitou fakultu dostaneme zrovna my. Jsou školy, kde přijímají žáku podle studijního prospěchu na střední škole a přijímací zkoušky nevyžadují.

Dávají tak možnost mladým lidem, aby opravdu ukázali, co v nich dříme. Pokud jde o studenta, který na studium nemá předpoklady, sám se během studia vyřadí. Šanci má ale každý maturant. Jiné školy dělají přísné přijímací řízení, kde uspějí pouze ti, kteří brali studium vážně v dlouhodobém horizontu. Nikdy nesázíme na jednu kartu.
studenti cesto ze školy
Vždy doporučujeme, aby si student nechal v ohni více želízek. Nedostane-li se na tu nejprestižnější školu, může začít studium na jiné vysoké škole později třeba přejít. Někdy se také význam některých vysokých škol zbytečně přeceňuje. Ty méně v popředí mají někdy větší kvalitu než jiné vysokoškolské superstar.

Je proto jedna rada. Nenechávejte své rozhodnutí na poslední chvíli, neřiďte se radami kamarádů nebo podle toho, kam se hlásí váš kamarád. Včas se zaobírejte tím, co chcete a jak si za tím půjdete ve svém životě. Určitě se to vyplatí.